Installera tvättmaskin och diskmaskin

Det går att installera en diskmaskin själv om det finns färdiga uttag för vatten, avlopp och elektricitet. Samma förutsättningar gäller om du ska installera tvättmaskin. I annat fall krävs behöriga hantverkare som hjälper dig med installationen. Vi hjälper till att koppla in din diskmaskin, tvättmaskin samt andra vitvaror för tvätt, disk och tork.

Om du redan har en diskmaskin sedan tidigare som ska bytas ut går det oftast att göra installationen själv, men är du det minsta osäker på hur du ska göra och inte vet hur allt ska utföras på ett säkert sätt är det bättre att anlita en behörig VVS-montör som utför arbetet.

Installera diskmaskin och tvättmaskin - Knivsta, Stockholm och Uppsala

Ta kontakt med oss på ProfessRör när du vill ha hjälp med att installera diskmaskin, tvättmaskin och andra vitvaror så fixar vi det snabbt och smidigt. Vi erbjuder installationstjänster i Knivsta och inom området Stockholm och Uppsala åt både privatpersoner, företag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Om du har en ny diskmaskin eller tvättmaskin kan vi hjälpa dig med följande:

 • Koppla bort den gamla maskinen
 • Installera ny maskin
 • Ansluta till vattenledning och dra nya rör vid behov
 • Installera vattenstoppventil
 • Källsortera den gamla maskinen åt dig

Auktoriserat VVS-företag

Du kan alltid känna dig trygg med att anlita oss på ProfessRör. Vi är ett auktoriserat VVS-företag av Säker Vatteninstallation och följer alltid branschregler och föreskrifter för VVS-arbeten. Våra VVS-montörer är certifierade och har stor erfarenhet inom VVS.

Vid installationer använder vi endast material som är godkända av Säker Vatten. Allting utförs på rätt sätt och även enligt försäkringsbolagens strikta regler. Allt jobb vi utför registreras och dokumenteras med bilder och vi lämnar alltid ett intyg till dig som kund på att arbetet är utfört korrekt enligt Säker Vattens krav.

Vad kan det kosta?

Installation av diskmaskin och tvättmaskin kan variera och beror på vilka förutsättningar som föreligger. Installationen går snabbt om det redan finns både elektricitet, anslutning på blandare för diskmaskinen och avlopp framdraget, vilket innebär en lägre kostnad än om alla dessa delar behöver utföras. Du är välkommen att kontakta oss för att få en offert på kostnaden.

Det kan vara bra att veta att du som privatperson kan ha rätt att göra ett ROT-avdrag på 30 % av arbetskostnaderna vid installationen.

Att installera tvättmaskin i köket

Det är skillnad på att installera en diskmaskin och en tvättmaskin i köket, både vad gäller tekniska detaljer samt regler kring Säker Vatten.

Även om båda maskinerna kräver vatteninkoppling och avloppsanslutningen finns det stora skillnader i regelverket kring installationerna. När det gäller tvättmaskinsinstallationer är branschkraven betydligt högre.

För en godkänd tvättmaskinsinstallation enligt Säker Vatten krävs det att tvättmaskinen står i ett utrymme med golvbrunn. Det finns vanligtvis inte i kök men enligt Säker Vattens nyare regler finns det ett undantag om man installerar en vattenfelsbrytare. En vattenfelsbrytare är en sorts magnetventil som stänger av vattentillförseln när dess sensorer känner av en läcka.

Så det går att installera tvättmaskin i köket om man tar hänsyn till reglerna. Om du har behov av att installera en tvättmaskin är du välkommen att höra av dig till oss på ProfessRör. Vi är ett auktoriserat VVS-företag som installerar allting på ett säkert sätt enligt Säker Vatten.

Kan jag installera en diskmaskin själv?

Om det finns ett jordat eluttag, ett vattenlås där du kan ansluta avloppsslangen och uttag för vatten på blandaren så kan du utföra arbetet själv. Om du är det minsta osäker på installationen bör du i stället välja att anlita en behörig rörmokare i Uppsala för VVS-arbetet och en behörig elektriker för att installera elektricitet.

Det kan vara bra att dubbelkolla med ditt försäkringsbolag om det finna några bestämmelser i din försäkring för installation av diskmaskin.

För trygghetens skull om det skulle uppstå en vattenskada i framtiden och du vill ha ersättning från ditt försäkringsbolag är det bra att dokumentera din installation genom att fotografera alla installationsmoment. Då behöver du ta foton som påvisar att arbetet har utförts på ett fackmannamässigt sätt.

Så installerar du en diskmaskin

Här har vi tagit fram en generell guide för installation av diskmaskin och som också beskriver vår process, men förutsättningarna kan se olika ut.

 • Starta med att stänga av vattnet och elektriciteten till diskmaskinen. Om du har en avstängningsventil vid blandaren alternativt på vattenledningen kan vattnet stängas av där men annars vid huvudkranen.
 • Dra fram diskmaskinen från sin placering. Om diskmaskinen är förankrad i köksskåpen behöver skruvarna först lossas.
 • Dra ur kontakten från eluttaget och lossa vattenslangen samt avloppsröret. Här är det viktigt att tänka på att det kan finnas vatten kvar i rören. Ha en hink redo för att fånga upp eventuellt vatten för att undvika att det rinner ut på golvet.
 • Ta bort diskmaskinen helt och passa på att göra rent platsen för den nya diskmaskinen. Kontrollera också att vattenledningar och rör är hela och i bra skick.
 • Använd ett läckageskydd under den nya diskmaskinen. Det minimerar risken för vattenskador om diskmaskinen skulle börja läcka. Ett läckageskydd skyddar dina golv, väggar och köksskåp. Dessutom kan du snabbt upptäcka ett vattenläckage då det samlas vatten längst fram på skyddet.
 • Anslut därefter vattenröret för vattentillförseln till uttaget på blandaren och sätt i avloppsröret från diskmaskinen till ditt vattenlås. Sätt sedan in elkontakten i det jordade uttaget.
 • Placera diskmaskinen så att den står stadigt och förankra eventuellt diskmaskinen i köksskåpen med hjälp av de medföljande skruvarna.
 • Nu är du klar för att testköra diskmaskinen för att kontrollera att den fungerar som den ska och inte läcker vatten.
 • Den tidigare diskmaskinen lämnas sedan för återvinning på kommunens avfallshantering.

Anlita behöriga VVS-montörer för att installera diskmaskin och tvättmaskin

Om det saknas uttag för elektricitet, vatten och avlopp behöver du anlita en behörig VVS-montör som kan hjälpa till med att dra fram vatten och koppla in diskmaskinen eller tvättmaskinen.

Diskmaskinens vattentillförsel brukar oftast anslutas till diskbänkens blandare för att det snabbt och enkelt ska gå att stänga av vattnet. Har det inte funnits någon diskmaskin i köket tidigare så kan du också behöva byta till ett vattenlås med uttag för avloppsslangen.

När det kommer till elektriciteten om det saknas uttag, behöver en behörig elektriker både dra elkablar och montera jordat uttag. Elektrikern kopplar också in diskmaskinen åt dig.

Anlita våra behöriga VVS-montörer för att installera diskmaskin och tvättmaskin, på ett tryggt och säkert sätt.

Gör en kostnadsfri offertförfrågan hos ProfessRör

Låt professionella experter ta hand om installationen, vi vet hur man installerar det på ett så säkert och tidseffektivt sätt som möjligt. Om du behöver ha hjälp med att installera tvättmaskin, diskmaskin eller andra VVS-produkter är du välkommen att göra en kostnadsfri offertförfrågan hos ProfessRör.