vattenmätarkonsol byte

Byta vattenmätarkonsol

Vill kommunen byta vattenmätare hos er behöver det finnas en godkänd vattenmätarkonsol installerad. ProfessRör kan hjälpa dig med byte av vattenmätarkonsol om den inte fungerar eller börjar bli gammal för att undvika vattenläckage och extra kostnader. Vi byter både konsolen, rör, huvudvattenledningar och bakventil vid behov.

Med oss kan du känna dig trygg med huvudavstängning av vattnet till din fastighet. Vi sköter allting enkelt och smidigt och tar hand om att boka avstängning av vattnet i gatan från kommunen vid behov. För själva vattenavstängningen kan kommunen komma att skicka en faktura till dig som kund och kostnaden varierar mellan kommuner.

Behöver du byta vattenmätarkonsol?

Enligt lag ska vattenmätare bytas ut vid bestämda intervaller, vanligtvis var tionde år. Detta är ett krav som ställs av ditt lokala vattenbolag. Medan utbytet av mätaren vanligtvis är kostnadsfritt, ligger ansvaret för att underhålla en fungerande vattenmätarkonsol på fastighetsägaren. Denna konsol ska på ett tillförlitligt sätt visa korrekt vattenförbrukning. Dessutom, det är i denna konsol som den nya vattenmätaren kommer att installeras.

Har du fått brev om att vattenmätaren måste bytas?

Kontakta oss så hjälper vi dig med bytet.

Ta alltid hjälp av en fackman vid byte av vattenmätarkonsol

Vi rekommenderar inte att själv köpa en billig vattenmätarkonsol och utföra arbetet själv med att byta vattenmätarkonsol. Eftersom avstängningsventilerna kan bli dåliga med tiden finns det stor risk för att det blir vattenläckage och en efterföljande vattenskada.

I stället är det tryggare och säkrare att låta våra certifierade rörmokare i Knivsta genomföra bytet för en säker huvudavstängning av vattnet. Våra rörmokare kan då också inspektera ventiler och rör för att försäkra sig om att allting ser bra och säkert ut. Kontakta

vattenmätarkonsol byte

Installerat och klart

Fast pris på material och arbete

Byta och installera vattenmätarkonsol – Knivsta, Stockholm och Uppsala

Som fastighetsägare är det bra att veta både var vattenmätaren sitter och att alla ventiler till vattenmätarkonsolen fungerar korrekt ifall något fel skulle uppstå i fastigheten. Vid ett eventuellt läckage är det viktigt att snabbt kunna stänga av vattnet. De flesta försäkringsbolag kräver också att det finns godkända och fungerande avstängningsventiler.

Kontakta oss gärna på ProfessRör när du behöver hjälp att byta eller att installera en ny godkänd vattenmätarkonsol eller vill få hjälp att undersöka att nuvarande konsol fungerar felfritt. Vi utför byte och installation av vattenmätarkonsol både lokalt i Knivsta samt inom området Stockholm och Uppsala.

Godkända och inte godkända vattenmätarkonsoler

Äldre modeller av vattenmätarkonsoler kan ibland uppvisa problem, som läckande avstängningsventiler. Av säkerhetsskäl kan det vara klokt att byta ut dessa till en ny, godkänd vattenmätarkonsol innan ett vattenmätarbyte sker.

Om du som fastighetsägare har en konsol utrustad med äldre avstängningsventiler, specifikt modell LK580, LK581 eller LK582, behöver du byta ut den. Dessa modeller är inte längre godkända och bör ersättas av en behörig fackman. Kända som ‘Champagneventiler’, dessa ventiler kan vara opålitliga och potentiellt orsaka omfattande vattenskador genom att skjutas ut i luften på grund av vattentrycket.

Det är viktigt att notera att de flesta försäkringsbolag kräver att godkända avstängningsventiler används. Detta kan vara avgörande vid vattenskador för att säkerställa rätten till ersättning.

Allmänna bestämmelser för mätarplatsen

Fastighetsägaren ansvarar för att mätarplatsen ska vara försedd med både avstängningsventiler och en horisontell och fast förankrad vattenmätarkonsol där det går att montera en vattenmätare.

Placering av mätaren ska också enligt de råd och riktlinjer som gäller från branschorganisationen Svenskt Vatten för både platsåtgång och utrymme för vattenmätaren. Dels ska den vara placerad i ett frostfritt utrymme samt att väggparti och golvet intill ska tåla läckage av vatten. Avstängningsventiler ska finnas på varje sida om mätaren och varje mätare bör vara fast monterad i en vattenmätarkonsol.

Att tänka på inför ett smidigt byte av vattenmätare

För att kunna byta vattenmätare så enkelt och smidigt som möjligt, bör några saker kontrolleras innan.

  1. Kontrollera att en vattenmätarkonsol finns monterad och att den är fullt fungerande.
  2. Kontrollera att ventilen i anslutning till vattenmätaren inte är av typen LK580, LK581 eller LK582.
  3. Kontrollera att ventilerna före och efter vattenmätaren håller tätt.
  4. Se över så att vattenmätaren är lättåtkomlig för montören vid byte.

Kontrollera kranarna vid vattenmätaren

Innan du byter vattenmätare är det viktigt att kontrollera funktionen hos dina kranar. Båda kranarna bör vara fullt fungerande, vilket innebär att de helt kan stänga av vattentillförseln. Om inte, riskerar du vattenläckage.

Följ dessa steg för att kontrollera dina kranar:

  1. Stäng A-kranen, som är placerad före vattenmätaren.
  2. Öppna den närmaste kranen efter mätaren, till exempel handfatets kran.
  3. Om inget vatten kommer ut och mätarens kugghjul står stilla, fungerar allt som det ska.
  4. Om detta inte är fallet, försök igen några gånger.
  5. Om kranen fortfarande inte stänger ordentligt, behöver den bytas ut av en professionell rörmokare.

Om dina kranar inte sluter tätt eller är av en äldre modell, behöver de bytas ut. I sådana fall måste du också omplanera ditt vattenmätarbyte om inte konsolbytet kan genomföras i tid. För att byta kranarna krävs det att vattnet stängs av till fastigheten under bytet. Vi har även bokat tid för at

Vi byter vattenmätarkonsolen i Knivsta, Stockholm och Uppsala

Kontakta oss gärna om du behöver åtgärda brister med din VA-installation, byta eller montera ventiler och montera konsol. När det är dags att byta vattenmätaren och även vattenmätarkonsolen om den är för gammal eller om det behövs montera om den inte redan finns, kan du enkelt anlita oss på ProfessRör. Vi arbetar inom Knivsta, Stockholm och Uppsala och fixar bytet åt er när ni behöver det.


Kontakta oss

Telefon – Tillgänglig 24/7

018-262 262

E-post
info@professror.se

Här finns vi

Mejselgatan 78, 741 71 Knivsta