Logo-White-Red

Byta vattenmätarkonsol

Behöver du byta eller installera en vattenmätarkonsol? Vill kommunen byta vattenmätare hos er behöver det finnas en godkänd vattenmätarkonsol installerad. ProfessRör kan hjälpa dig med byte av vattenmätarkonsol om den inte fungerar eller börjar bli gammal för att undvika vattenläckage och extra kostnader. Vi byter både konsolen, rör, huvudvattenledningar och bakventil vid behov.

Med oss kan du känna dig trygg med huvudavstängning av vattnet till din fastighet. Vi sköter allting enkelt och smidigt och tar hand om att boka avstängning av vattnet i gatan från kommunen vid behov. För själva vattenavstängningen kan kommunen komma att skicka en faktura till dig som kund och kostnaden varierar mellan kommuner.

Har du fått brev om att du måste byta vattenmätare?

Med jämna intervaller, vanligtvis efter 10 år, behöver vattenmätare bytas ut och är ett krav från ditt vattenbolag. Det är ett lagkrav att mätaren ska bytas enligt fastställda intervaller. Det bytet är kostnadsfritt men du som fastighetsägare har ansvar att också ha en fullt fungerande vattenmätarkonsol som felfritt visar rätt vattenförbrukning. Det är också i konsolen som vattenmätaren ska monteras.

Byte och installation av vattenmätarkonsol - Knivsta, Stockholm och Uppsala

Som fastighetsägare är det bra att veta både var vattenmätaren sitter och att alla ventiler till vattenmätarkonsolen fungerar korrekt ifall något fel skulle uppstå i fastigheten. Vid ett eventuellt läckage är det viktigt att snabbt kunna stänga av vattnet. De flesta försäkringsbolag kräver också att det finns godkända och fungerande avstängningsventiler.

Kontakta oss gärna på ProfessRör när du behöver hjälp att byta eller att installera en ny godkänd vattenmätarkonsol eller vill få hjälp att undersöka att nuvarande konsol fungerar felfritt. Vi utför byte och installation av vattenmätarkonsol både lokalt i Knivsta samt inom området Stockholm och Uppsala.

Godkända och inte godkända vattenmätarkonsoler

Ibland upptäcks problem med vissa vattenmätarkonsolsmodeller, speciellt av äldre modeller, där exempelvis avstängningsventiler lätt kan börja läcka. Därför kan det av säkerhetsskäl vara bra att byta ut vissa konsoler till en ny godkänd vattenmätarkonsol. Det måste i så fall göras innan ett vattenmätarbyte.

Om du som fastighetsägare har en konsol med äldre avstängningsventiler med beteckningen LK580, LK581 eller LK582 måste konsolen bytas ut av behörig fackman då dessa modeller inte längre är godkända. De här ventilerna är opålitliga och kan ge omfattande vattenskador då de kan skjutas rakt ut i luften på grund av vattentrycket. De kallas därför också för ”Champagneventiler”.

De flesta försäkringsbolag kräver att det finns godkända avstängningsventiler, vilket kan vara viktigt att känna till vid vattenskador för att få rätt till ersättning.

Ta alltid hjälp av en fackman för byte av vattenmätarkonsol

Vi rekommenderar inte att själv köpa en billig vattenmätarkonsol och utföra arbetet själv med att byta vattenmätarkonsol. Eftersom avstängningsventilerna kan bli dåliga med tiden finns det stor risk för att det blir vattenläckage och en efterföljande vattenskada.

I stället är det tryggare och säkrare att låta våra certifierade rörmokare i Knivsta genomföra bytet för en säker huvudavstängning av vattnet. Våra rörmokare kan då också inspektera ventiler och rör för att försäkra sig om att allting ser bra och säkert ut. Kontakta oss gärna för att få professionell hjälp med att genomföra byte och installation av vattenmätarkonsol.

Att byta kran och blandare

Om ditt VA-bolag har kontaktat dig för ett vattenmätarbyte kan det vara bra att kontrollera att vattenmätarkonsolen är korrekt och förbereda allting annat inför VA-bolagets besök. Vattenmätaren ska vara lättåtkomlig och du ska kontrollera att kranarna och ventilerna som sitter precis före och efter mätaren fungerar.

Allmänna bestämmelser för mätarplatsen

Fastighetsägaren ansvarar för att mätarplatsen ska vara försedd med både avstängningsventiler och en horisontell och fast förankrad vattenmätarkonsol där det går att montera en vattenmätare.

Placering av mätaren ska också enligt de råd och riktlinjer som gäller från branschorganisationen Svenskt Vatten för både platsåtgång och utrymme för vattenmätaren. Dels ska den vara placerad i ett frostfritt utrymme samt att väggparti och golvet intill ska tåla läckage av vatten. Avstängningsventiler ska finnas på varje sida om mätaren och varje mätare bör vara fast monterad i en vattenmätarkonsol.

Kontrollera kranarna vid vattenmätaren

Inför ditt vattenmätarbyte behöver du kontrollera kranarna. Det är viktigt att båda kranarna fungerar, det vill säga att de går att stänga av vattnet helt. Om kranarna närmast före vattenmätaren inte stänger ordentligt kommer det annars att läcka ut vatten på golvet när mätaren tas bort.

För att kontrollera dina kranar gör du så här:

  • Stäng den så kallade A-kranen, det är kranen närmast före vattenmätaren.
  • När den är helt stängd öppnar du den närmaste kranen efter mätaren, exempelvis kranen i ditt handfat.
  • Kommer det då inget vatten samt att kugghjulen på mätaren står still, så är allt som det ska.
  • Fungerar det inte så prova gärna ett par gånger till.
  • Skulle den trots allt inte stänga ordentligt måste kranen bytas av en rörmokare.

Om kranarna inte sluter tätt eller om de är av en äldre standard behöver de bytas. Du måste då också boka om din tid för byte av vattenmätare om inte konsolbytet hinner göras innan den bokade tiden för mätaren. För att kunna byta kranarna behöver vattnet stängas av in till fastigheten under kranbytet. När vi hjälper dig med bytet har vi även bokat tid för att stänga av vattnet i gatan inför bytet.

Att tänka på inför ett smidigt byte av vattenmätare

För att kunna byta vattenmätare så enkelt och smidigt som möjligt, bör några saker kontrolleras innan.

  1. Kontrollera att en vattenmätarkonsol finns monterad och att den är fullt fungerande.
  2. Kontrollera att ventilen i anslutning till vattenmätaren inte är av typen LK580, LK581 eller LK582.
  3. Kontrollera att ventilerna före och efter vattenmätaren håller tätt.
  4. Se över så att vattenmätaren är lättåtkomlig för montören vid byte.

Anlita ProfessRör för att byta vattenmätarkonsolen

Kontakta oss gärna om du behöver åtgärda brister med din VA-installation, byta eller montera ventiler och montera konsol. När det är dags att byta vattenmätaren och även vattenmätarkonsolen om den är för gammal eller om det behövs montera om den inte redan finns, kan du enkelt anlita oss på ProfessRör. Vi arbetar inom Knivsta, Stockholm och Uppsala och fixar bytet åt er när ni behöver det.